Ex Libris

Iš viso ekslibrisų yra sukurta apie 200, čia pateikiama dalis darbų. Jų dydžiai yra nuo 10x5cm iki 20x15cm.

M. Šidlausko Ex Libris. 2010 m.

Veronikos Povilionienės Ex Libris. 1999 m.

Trakų istorijos muziejus, Ex Libris. 1998 m.

Algirdo Ž. Ex Libris. 1998 m.

Adam Mickiewicz Ex Libris. 1998 m.

Vincenzo Lanaro Ex Libris. 1998 m.

Bitės Vilimaitės Ex Libris. 1996 m.

Birutės ir Algirdo Ex Libris. 1996 m.

G. Grajausko Ex Libris. 1995 m.

Lago Maggiore Ex Libris. 1994 m.

Aušros vartai, Ex Libris. 1992 m.

Vysk. V. Borisevičiaus Ex Libris. 1992 m.

R. Jurelionio Ex Libris. 1991 m.

Balys Sruoga Ex Libris. 1989 m.

Jono Tatorio Ex Libris. 1988 m.

Aleksandro Žadeikio biblioteka, Ex Libris. 1987 m.

Aleksandro Suvorovo Ex Libris. 1985 m.